wiadomości PUBlike

Dokumentalny spektakl "Charnobyl"

W 2016 roku upływa 30 lat po katastrofie w Czarnobylu. W 1986 roku wybuchł reaktor elektrowni atomowej w mieście Czarnobyl. Wybuch bezpośrednio dotknął Białorusi, Ukrainy, Rosji i Polski. Tragedia zmieniła dużo w zyciu całego świata. Jak pisał Ulrich Beck w „SPOŁECZEŃSTWIE ŚWIATOWEGO RYZYKA”: „Skala globalnych zagrożeń w społeczeństwie ryzyka lat osiemdziesiątych to idylla w porównaniu ze współczesnością: terroryzm RAF wydaje się swojski w zestawieniu z działaniami Al-Kaidy, dzisiejsze kryzysy finansowe niszczą podstawy egzystencji w skali światowej, ostatnio również ekonomiści zaczęli dostrzegać, że katastrofa klimatyczna to nie pieśń przyszłości rodem z science fiction. Potrzeba bezpieczeństwa wypiera wartości takie jak wolność i równość.” Po Czarnobylu juz nie ma róźnych klas, nie można się schować mając dużo pieniędzy – przed radiacją wszyscy są równi.

Pani Sviatłana Haidalionak, członek Fundacji Rozwoju Dobrosąsiedctwa „PUBlike” bierze udział w wydarzeniach niezałeżnego zespołu teatralnego Kryły Chalopa​ z Białorusi. W kwiecieniu i maju 2016 roku zespół pokazał swoje dokumentalne przedstawienie „Charnobyl” w Petersburgu, Moskwie, Mińsku, Brześciu, Kaliningradzie.

Pani Sviatłana dziękuję za wsparcie merytoryczne zespołowi Fundacji „PUBlike”.

powrót


Zaczynamy swój pierwszy projekt międzynarodowy 06.06.2018
Czytanie performatywne dramatów białoruskich 12.07.2017
Niech będą nowe Kirklandysty z Brześcia! 01.03.2017
„Zatrudnij się sam!” 02.02.2017
Nowy rok, nowe wyzwania – jak portal ngo.pl może Ci pomóc w prowadzeniu organizacji? 19.01.2017