wiadomości PUBlike

III Kongres Kultury Wschodniego Partnerstwa

4-6 sierpnia we Lwowie odbył się III Kongres Kultury Wschodniego Partnerstwa. Członki naszej fundacji brali w tym udział. W ciągu panelu dyskusyjnego podjęty zostały tematy misji kultury podczas kryzysu.

Na podstawie Narodowego Uniwersytetu Iwana Franka spotkały się ponad 500 aktorów, menedżerów i animatorów kultury, przedstawiciele ministerstw, samorządów, organizacji pozarządowych, świata akademickiego i mediów — w sumie z 19 krajów — w celu stworzenia skutecznej i długotrwałej współpracy międzynarodowej, integracji grup społecznych i intensyfikacji dialogu w kulturze.
Również w ramach dużych imprez w mieście było kilkadziesiąt imprez kulturalnych.

Więcej o kongresie

 

 

powrót


Zaczynamy swój pierwszy projekt międzynarodowy 06.06.2018
Czytanie performatywne dramatów białoruskich 12.07.2017
Niech będą nowe Kirklandysty z Brześcia! 01.03.2017
„Zatrudnij się sam!” 02.02.2017
Nowy rok, nowe wyzwania – jak portal ngo.pl może Ci pomóc w prowadzeniu organizacji? 19.01.2017