wiadomości PUBlike

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

29/09 - 01/10 - przedstawiciele Fundacji Rozwoju Dobrosąsiedztwa "PUBlike" brali udział w Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej. Prezeska Fundacji opowiadała o pracę ze społecznością lokalną w Brześciu (Białoruś). Została uznana za bohaterkę dla tego, że pracuje w warunkach ograniczonej demokracji.

Kongres z roku na rok gości coraz więcej specjalistów w dziedzinie współpracy rozwojowej i transgranicznej, poruszających aktualne problemy i dzielących się cennymi doświadczeniami. Z jednej strony świadczy to o randze wydarzenia, z drugiej zaś – o nieustannej potrzebie organizowania tego rodzaju przedsięwzięcia dla licznych zainteresowanych. Istotne znaczenie ma fakt, że Lublin pełni wiodącą rolę we współpracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza z Ukrainą.

powrót


Zaczynamy swój pierwszy projekt międzynarodowy 06.06.2018
Czytanie performatywne dramatów białoruskich 12.07.2017
Niech będą nowe Kirklandysty z Brześcia! 01.03.2017
„Zatrudnij się sam!” 02.02.2017
Nowy rok, nowe wyzwania – jak portal ngo.pl może Ci pomóc w prowadzeniu organizacji? 19.01.2017