wiadomości PUBlike

Polskie doświadczenia w sektorze publicznym dla ukraińskich organizacji pozarządowych

W Fundacji "Prawo i Demokracja" (Lwów) przy wsparciu Fundacji Rozwoju Dobrosąsiedztwa «Publike» odbył się publiczny wykład i dyskusja na temat rozwoju sektora publicznego Ukrainy we współczesnych realiach.
Podczas spotkania przedstawicieli NGO z zachodnich regionów Ukrainy Witalij Razik przedstawił teoretyczne i praktyczne badania sektora publicznego w Polsce.

Wśród ważnych kwestii dla ukraińskich organizacji pozarządowych zostało przedstawione doświadczenie Polski w publicznym zbieraniu funduszy na potrzeby społeczne. Na Ukrainie ta kwestia nie jest właściwie uregulowana, co powoduje nieufność społeczeństwa do ludzi chodzących po ulicach i komunikacji miejskiej, prosząc o wsparcie. W Polsce problem został rozwiązany poprzez rejestrację online takich zbiórek funduszy publicznych. Procedura jest prostą i zawiera ogólny raport, dotyczący wykorzystania pozyskanych środków.

W trakcie dyskusji przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowało doświadczenie Polski w sektorze publicznym, współpraca organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym, techniki zarządzania NGO i doświadczenie w fundraisingu.


Więcej informacji na temat inicjatyw współpracy polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych otrzymasz w Fundacji "Prawo i Demokracja" (e-mail: lawdemo{et}fond.lviv.ua) oraz Fundacji Rozwoju Dobrosąsiedztwa "Publike" (e-mail: publikefund{et}gmail.com).

powrót


Zaczynamy swój pierwszy projekt międzynarodowy 06.06.2018
Czytanie performatywne dramatów białoruskich 12.07.2017
Niech będą nowe Kirklandysty z Brześcia! 01.03.2017
„Zatrudnij się sam!” 02.02.2017
Nowy rok, nowe wyzwania – jak portal ngo.pl może Ci pomóc w prowadzeniu organizacji? 19.01.2017