wiadomości PUBlike

Udział w III Kongresie Kultury Partnerstwa Wschodniego

Fundacja Rozwoju Dobrosąsiedztwa "PUBlike” w przedstawicielstwie Swiatłany Haidalionak, Bogdana Muchi i Oleny Gomeniuk weźmie udział w III Kongresie Kultury Partnerstwa Wschodniego we Lwowie. "Misją kultury w czasach kryzysu" jest głównym tematem III Kongresu kultury Partnerstwa Wschodniego, które będzie obejmować w bieżącej debacie, ponad 500 ludzi kultury z 20 krajów. Pięć paneli tematycznych będzie ciężko pracować, aby w końcu Uczestnicy Kongresu proponowali konkretne rozwiązania problemów w swoich obszarach, zalecenia dla władz i odwołań do kolegów. Na Kongresie cały Lwów otworzy platformę multi-gatunki: oprócz dyskusji ważne miejsce w programie Kongresu będą mieli imprezy kulturalne i nieformalna komunikacja uczestników i gości.

powrót


Zaczynamy swój pierwszy projekt międzynarodowy 06.06.2018
Czytanie performatywne dramatów białoruskich 12.07.2017
Niech będą nowe Kirklandysty z Brześcia! 01.03.2017
„Zatrudnij się sam!” 02.02.2017
Nowy rok, nowe wyzwania – jak portal ngo.pl może Ci pomóc w prowadzeniu organizacji? 19.01.2017