wiadomości PUBlike

Udział w konferencji Mapping Memories of post-1989 Europe

«Kryzys Ukraiński wykazał, że poglądy na temat najnowszej historii Europy znacznie się różnią w poszczególnych krajach. Narracje historyczne odgrywają ważną rolę w kontekście aktualnych napięć politycznych pomiędzy Rosją a krajami sąsiadującymi. Te zmiany są również istotne dla całej Europy. Prawdopodobnie ponadnarodowa pamięć i wspólna "Europejskia narracja" może powstać tylko na podstawie zestawienia kultury narodowej z pamięcią, w których jest zawarta świadomość historyczna konkretnego kraju.
Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Niemcką Federalną Agencję Edukacji Obywatelskiej (Bundeszentrale für politische Bildung / BPB) dążyła do zlokalizowania kultur postkomunistycznego upamiętnienia i badania swojego miejsca w produkcji i odbiórze narracji historycznej Europy. Jaki jest potencjał kultury pamięci państw postkomunistycznych w rozwiązywaniu bieżących napięć i konfliktów? Jakie modele, projekty i podejścia już istnieją w tych dziedzinach, a jakie nowe podejścia do ponadnarodowego zaangażowania są pożądane?

Wraz z oceną dominujących narracji historycznych, konferencja pozwoliła umówić pracę i koncepcje poszczególnych krajów, również bieżące projekty poświęcone kulturze pamięci w regionie postkomunistycznym, które w szczególności są ukierunkowane na namłodsze pokolenia. Będziemy dążyć do identyfikacji problemów i obszarów historyczno-politycznych, pracę edukacjną na poziomie ponadnarodowym, z celą dołączenia ich do ogónego Dyskursu Europejskiego. W sensie praktycznym, staramy się również utworzyć sieć wsparcia, łączenia środków polityczno-historycznych z Lizbony do Moskwy» (tekst i foto ze strony www.pbp.de).


29 listopada – 1 grudnia Prezes Fundacji Rozwoju Dobrosąsiadztwa „PUBlike” Sviatlana Haidalionak wzięła udział w konferencji mędzynarodowej: „Na konferencji zostały przedstawione róźne pozycji co do kultury pamięci, badań historycznych, badań historii współczesnej. Róźne pozycji historyków z cełej Europy przekonali w tym, że tworzymy istotną pracę na rzeć rozwoju przyjaźni i dorosąsiedztwa”

powrót


Zaczynamy swój pierwszy projekt międzynarodowy 06.06.2018
Czytanie performatywne dramatów białoruskich 12.07.2017
Niech będą nowe Kirklandysty z Brześcia! 01.03.2017
„Zatrudnij się sam!” 02.02.2017
Nowy rok, nowe wyzwania – jak portal ngo.pl może Ci pomóc w prowadzeniu organizacji? 19.01.2017